Uw comfort is onze zorg !

T:  0227-54 28 68

M:  06-486 896 27

info@mininstallatietechniek.nl

24 uur per dag / 7 dagen per week

Copyright © 2011  Alle rechten voorbehouden  Min Installatietechniek.  

Web-design TBMVISUALS Bussum

[ Gebruiksvoorwaarden ]  [ Sitemap ]

Wij maken het een beetje leuker

Min Luchtverwarming maakt het een beetje leuker voor kinderen in Afrika.

Gambia

Gebruiksvoorwaarden

 

Aansprakelijkheid

MIN Luchtverwarming vind kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garande-ren. MIN Luchtverwarming aanvaardt geen aan-sprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauw-keurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. MIN Luchtverwarming behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen. De inhoud van deze website mag worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

 

Links

Op deze website zijn links opgenomen. MIN Lucht-

verwarming is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwe-zen. Linken naar de website van MIN Luchtverwar-ming is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.

 

E-mail

Min Luchtverwarming geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aan-sprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

 

Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die u ons toe-stuurt ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming wor-den gereproduceerd /anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten.

Ook als u onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij dit graag van u.